Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:34
-00:34:14
+00:34:40
5369 1614
K50 : 76
38 / 55
-00:21:21
+00:20:44
01:08:20
-00:41:42
+00:37:38
6539 2157
K50 : 76
46 / 50
-00:09:29
+00:29:01
01:11:48
-00:32:34
+00:40:27
7174 2372
K50 : 71
57 / 64
-00:17:13
+00:26:43
01:11:22
-00:20:37
+00:39:25
5737 1982
K50 : 28
33 / 35
-00:08:19
+00:26:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii