Michał Goitowski

Farm Frites Poland
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w firmie Rocznik
00:50:43
-00:59:19
+00:20:01
1948 1735
M30 : 745
4
99 / 327
-00:37:03
+00:12:34
00:56:52
-00:47:30
+00:25:31
3558 2963
M30 : 1285
1
158 / 333
-00:40:10
+00:20:07
00:45:50
-00:58:20
+00:15:30
700 654
M30 : 301
1
35 / 377
-00:48:50
+00:15:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii