Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:33
-00:43:29
+00:35:51
6235 4279
M30 : 1764
253 / 298
-00:18:13
+00:29:16
01:06:47
-00:25:12
+00:34:50
5218 3554
M30 : 759
241 / 277
-00:22:24
+00:28:58
01:06:54
-00:37:16
+00:36:34
7045 4970
M30 : 2190
315 / 386
-00:21:21
+00:32:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii