Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:13
-00:41:49
+00:37:31
6521 2143
K40 : 492
224 / 250
-00:41:44
+00:31:45
01:21:07
-00:23:15
+00:49:46
7898 2856
K40 : 561
267 / 270
-00:08:28
+00:42:11
01:16:16
-00:27:54
+00:45:56
8281 2822
K40 : 462
283 / 293
-00:25:51
+00:34:57
01:15:45
-00:34:09
+00:46:47
8633 2995
289 / 299
-00:07:00
+00:38:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii