Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:14
-00:33:05
+00:40:33
5679 1956
K50 : 113
50 / 54
-00:14:24
+00:26:46
01:10:31
-00:29:17
+00:39:37
6006 1993
K50 : 99
61 / 70
-00:04:54
+00:30:15
01:08:31
-00:41:23
+00:39:33
7983 2572
83 / 100
-00:15:29
+00:27:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii