Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:03
-00:26:19
+00:46:42
7767 2773
K40 : 548
130 / 134
-00:14:57
+00:40:35
01:24:14
-00:19:56
+00:53:54
8544 2998
K40 : 489
164 / 164
+00:46:02
01:17:18
-00:32:36
+00:48:20
8694 3034
184 / 189
-00:17:51
+00:37:09
01:16:58
-00:29:47
+00:47:29
11601 3982
236 / 244
-00:16:05
+00:37:41
01:14:48
-00:21:01
+00:44:52
9523 2613
197 / 202
-00:05:10
+00:38:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii