Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:17
-00:36:05
+00:36:56
6598 2038
K50 : 54
52 / 64
-00:20:44
+00:23:12
01:06:17
-00:25:42
+00:34:20
5145 1620
K50 : 23
30 / 35
-00:13:24
+00:21:45
01:10:32
-00:33:38
+00:40:12
7695 2441
K50 : 69
66 / 79
-00:19:33
+00:25:51
01:05:46
-00:40:59
+00:36:17
9703 2799
80 / 98
-00:14:21
+00:22:51
01:01:44
-00:34:05
+00:31:48
7356 1437
65 / 94
-00:34:05
+00:24:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii