Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:54
-00:37:54
+00:31:00
4643 3418
M20 : 591
109 / 164
-00:22:12
+00:31:00
00:49:40
-00:57:05
+00:20:11
2295 2147
55 / 154
-00:28:57
+00:15:46
00:49:43
-00:46:06
+00:19:47
2274 2140
68 / 144
-00:31:53
+00:16:41
00:56:40
-00:49:54
+00:27:03
4186 3776
66 / 112
-00:25:50
+00:18:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii