Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:13
-00:40:57
+00:32:53
6079 4546
M30 : 2021
282 / 377
-00:31:27
+00:32:53
00:59:42
-00:50:12
+00:30:44
5852 4498
252 / 377
-00:26:35
+00:23:21
00:54:57
-00:51:37
+00:25:20
3584 3289
158 / 352
-00:43:52
+00:21:37
00:57:32
-00:51:13
+00:28:46
3723 3379
155 / 299
-00:33:53
+00:21:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii