Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:22:46
-00:17:02
+00:51:52
6626 2389
K50 : 123
67 / 67
+00:45:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii