Bogdan Pondel

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:59:57
-00:43:22
+00:30:16
4166 3070
M50 : 224
582 353
13 / 23
-00:11:18
+00:16:22
01:03:10
-00:36:38
+00:32:16
4902 3543
M50 : 260
568 545
22 / 34
-00:23:14
+00:20:53
01:06:22
-00:43:40
+00:35:40
6202 4264
M50 : 302
466 395
27 / 35
-00:16:46
+00:19:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii