Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:16:10
-00:25:29
+00:45:58
4332 1441
K40 : 303
473 258
174 / 178
-00:05:30
+00:37:57
01:05:11
-00:38:08
+00:35:30
5121 1610
K30 : 659
798 443
195 / 232
-00:28:05
+00:29:26
01:02:06
-00:37:42
+00:31:12
4698 1253
K30 : 560
528 489
198 / 274
-00:23:38
+00:28:24
01:10:42
-00:39:20
+00:40:00
6805 2335
K30 : 1070
549 449
306 / 326
-00:17:34
+00:36:44
01:17:30
-00:26:52
+00:46:09
7731 2749
K30 : 1274
350 339
354 / 360
-00:11:17
+00:45:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii