Adam Walaszek

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:42:39
-01:07:23
+00:11:57
294 282
M30 : 119
16 13
15 / 329
-00:49:02
+00:06:35
00:46:24
-00:57:58
+00:15:03
664 630
M30 : 281
21 18
39 / 346
-00:46:30
+00:14:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii