Tomasz Stępniewski

Bractwo Biegowe BGK / Bank Gospodarstwa Krajowego
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:56:45
-00:43:03
+00:25:51
3242 2628
M30 : 1056
5 6
128 / 262
-00:33:41
+00:19:58
01:02:27
-00:47:35
+00:31:45
5457 3927
M30 : 1635
5 7
248 / 327
-00:25:19
+00:24:18
01:02:43
-00:41:39
+00:31:22
5422 4024
M30 : 1759
6 10
238 / 333
-00:34:19
+00:25:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii