Janusz Wiśniewski

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w firmie Rocznik
01:07:28
-00:32:20
+00:36:34
5645 3867
M30 : 1537
12
245 / 287
-00:21:22
+00:30:00
00:51:48
-00:52:34
+00:20:27
1970 1764
M30 : 773
4
87 / 368
-00:42:21
+00:12:43
00:53:49
-00:38:10
+00:21:52
2243 1920
M35 : 411
1
97 / 265
-00:35:21
+00:15:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii