Małgorzata Łuczak

PKO BANK POLSKI / PKO BANK POLSKI
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:01:58
-00:37:50
+00:31:04
4657 1234
K30 : 551
6 5
198 / 287
-00:26:52
+00:24:30
01:00:43
-00:49:19
+00:30:01
5041 1307
K30 : 605
14 9
233 / 337
-00:39:50
+00:22:50
01:05:33
-00:38:49
+00:34:12
6077 1752
K30 : 844
23 10
301 / 368
-00:28:36
+00:26:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii