Piotr Łuczak

PKO BANK POLSKI / PKO BANK POLSKI
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:58:36
-00:44:43
+00:28:55
3795 2868
M40 : 967
8 4
135 / 210
-00:30:25
+00:21:58
01:01:58
-00:37:50
+00:31:04
4658 3423
M40 : 1051
6 5
159 / 222
-00:26:02
+00:25:17
01:00:42
-00:49:20
+00:30:00
5038 3733
M40 : 1089
13 8
187 / 265
-00:33:08
+00:25:06
01:05:33
-00:38:49
+00:34:12
6079 4327
M40 : 1143
23 10
223 / 284
-00:18:35
+00:27:19
01:10:04
-00:21:55
+00:38:07
5610 3698
M40 : 609
9 8
201 / 218
-00:15:53
+00:32:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii