Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:01
-00:29:47
+00:39:07
5949 1959
K40 : 491
82 / 90
-00:12:46
+00:32:19
01:09:39
-00:40:23
+00:38:57
6677 2250
K40 : 527
86 / 97
-00:17:51
+00:28:39
01:24:26
-00:19:56
+00:53:05
7966 2908
K40 : 577
126 / 128
-00:12:32
+00:49:45
01:15:40
-00:16:19
+00:43:43
5999 2151
K45 : 105
67 / 69
-00:01:20
+00:33:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii