Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:16:26
-00:33:36
+00:45:44
7165 4576
M30 : 1878
233 / 247
-00:12:02
+00:38:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii