MARIOLA OSTROWSKA

Adidas Runners Warsaw
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:53:53
-00:49:26
+00:24:12
2440 427
K40 : 119
10
119 / 265
-00:40:51
+00:16:23
00:58:17
-00:41:31
+00:27:23
3686 798
K30 : 357
14
169 / 287
-00:30:33
+00:20:49
00:57:17
-00:52:45
+00:26:35
4041 861
K30 : 405
20
190 / 337
-00:43:16
+00:19:24
00:55:20
-00:49:02
+00:23:59
3038 444
K30 : 215
3
143 / 368
-00:38:49
+00:16:15
00:58:37
-00:45:33
+00:28:17
4704 927
K30 : 467
3
230 / 404
-00:32:49
+00:19:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii