Joanna Mitura

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:01:26
-00:42:56
+00:30:05
5052 1207
K30 : 594
178 176
224 / 341
-00:25:55
+00:25:56
00:58:48
-00:51:06
+00:29:50
5507 1202 75 94
244 / 388
-00:31:05
+00:27:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii