Aneta Kiryluk

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:06:38
-00:37:32
+00:36:18
6982 2037
K40 : 318
168 160
278 / 338
-00:35:33
+00:29:06
01:08:47
-00:41:07
+00:39:49
8015 2591 114 148
320 / 356
-00:13:23
+00:32:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii