Beata Rataj

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:16:32
-00:27:50
+00:45:11
7684 2716
K20 : 725
345 338
249 / 260
-00:19:07
+00:43:00
01:10:16
-00:39:38
+00:41:18
8208 2713 117 151
270 / 287
-00:14:03
+00:37:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii