Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:48
-00:40:14
+00:39:06
6702 2267
K50 : 84
48 / 50
-00:08:01
+00:30:29
01:17:19
-00:27:03
+00:45:58
7722 2743
K50 : 94
62 / 64
-00:11:42
+00:32:14
01:11:57
-00:32:13
+00:41:37
7851 2542
K50 : 74
69 / 79
-00:18:08
+00:27:16
01:04:36
-00:45:18
+00:35:38
7184 2089
67 / 81
-00:15:34
+00:20:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii