Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:13:09
-00:31:13
+00:41:48
7351 4865
M30 : 2072
310 / 333
-00:23:53
+00:36:24
00:55:52
-00:36:07
+00:23:55
2822 2300
M35 : 482
123 / 268
-00:29:00
+00:23:55
00:53:32
-00:50:38
+00:23:12
2793 2466
M30 : 1103
145 / 377
-00:41:08
+00:23:12
00:53:14
-00:56:40
+00:24:16
3343 2932
144 / 377
-00:33:03
+00:16:53
01:11:22
-00:35:23
+00:41:53
11009 7416
509 / 541
-00:28:51
+00:36:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii