Jakub Krajczyński

PKO BANK POLSKI
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
00:50:56
-00:53:14
+00:20:36
1914 1755
M40 : 400
6
80 / 293
-00:51:11
+00:09:37
00:48:18
-01:01:36
+00:19:20
1556 1453 12
58 / 299
-00:34:27
+00:11:03
00:53:15
-00:53:30
+00:23:46
3955 3545 8
135 / 392
-00:31:54
+00:15:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii