Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:25
-00:28:21
+00:36:53
410 297
M30 : 98
11 / 12
-00:00:07
+00:26:32
00:49:20
-00:53:59
+00:19:39
1329 1180
M30 : 494
61 / 244
-00:39:38
+00:16:21
00:50:13
-00:49:35
+00:19:19
1515 1353
M30 : 572
72 / 290
-00:37:06
+00:16:51
00:50:33
-00:59:29
+00:19:51
1902 1698
M30 : 731
87 / 335
-00:38:50
+00:15:50
00:59:23
-00:44:59
+00:28:02
4466 3524
M30 : 1546
195 / 341
-00:27:58
+00:23:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii