Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:45
-00:37:25
+00:36:25
7012 4959
M40 : 1180
242 / 293
-00:35:22
+00:25:26
01:05:45
-00:41:00
+00:36:16
9698 6904
324 / 392
-00:19:24
+00:27:40
01:11:10
-00:37:35
+00:42:24
6330 5010
267 / 288
-00:18:42
+00:36:10
01:06:30
-00:41:45
+00:36:37
5123 4244
213 / 260
-00:22:36
+00:28:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii