Anna Rojek

PKO BANK POLSKI / PKO BANK POLSKI
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:57:43
-00:46:27
+00:27:23
4335 798
K20 : 247
21 12
217 / 403
-00:33:07
+00:26:16
01:01:52
-00:48:02
+00:32:54
6493 1679 25 32
280 / 394
-00:28:47
+00:24:17
00:54:13
-00:41:36
+00:24:17
4208 396 5 3
171 / 395
-00:31:48
+00:22:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii