Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:47
-00:38:35
+00:34:26
6122 1778
K30 : 856
273 / 360
-00:26:43
+00:34:26
00:54:33
-00:52:12
+00:25:04
4622 568
235 / 599
-00:33:45
+00:20:54
00:53:12
-00:42:37
+00:23:16
3736 301
181 / 498
-00:36:06
+00:19:59
00:51:53
-00:54:41
+00:22:16
2441 144
91 / 360
-00:37:20
+00:18:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii