Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:32
-00:39:50
+00:33:11
5809 1598
K30 : 779
264 / 360
-00:27:58
+00:33:11
01:00:46
-00:45:59
+00:31:17
7814 1774
408 / 599
-00:27:32
+00:27:07
01:12:06
-00:23:43
+00:42:10
9339 2500
475 / 498
-00:17:12
+00:38:53
01:15:50
-00:30:44
+00:46:13
8175 2003
346 / 360
-00:13:23
+00:42:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii