KRZYSZTOF GARBOWSKI

PKO BANK POLSKI / PKO BANK POLSKI
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:51:48
-00:52:22
+00:21:28
2184 1981
M40 : 454
9 8
56 / 220
-00:33:42
+00:13:56
01:22:41
-00:27:13
+00:53:43
8809 5697 36 53
266 / 266
+00:44:49
01:12:47
-00:33:58
+00:43:18
11226 7494 17 19
320 / 334
-00:15:06
+00:39:52
01:05:54
-00:29:55
+00:35:58
8477 6500 9 6
254 / 287
-00:20:37
+00:34:00
00:50:59
-00:55:35
+00:21:22
2135 2019 3 2
73 / 270
-00:32:26
+00:17:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii