Rafał Gałka

Atende Software
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w firmie Rocznik
00:53:04
-00:56:58
+00:22:22
2638 2272
M30 : 977
2
125 / 327
-00:49:35
+00:18:49
00:56:04
-00:50:41
+00:26:35
5403 4611 1
279 / 592
-00:28:42
+00:18:56
00:54:50
-00:40:59
+00:24:54
4503 4049 1
201 / 427
-00:27:36
+00:17:36
01:06:25
-00:42:20
+00:37:39
5721 4698 1
239 / 293
-00:35:37
+00:27:30
01:14:07
-00:34:08
+00:44:14
6031 4737 1
237 / 268
-00:27:46
+00:37:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii