Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:50:35
-00:59:19
+00:21:37
2368 212
92 / 299
-00:32:10
+00:13:20
00:52:53
-00:53:52
+00:23:24
3788 377
128 / 392
-00:32:16
+00:14:48
00:54:43
-00:41:06
+00:24:47
4445 443
146 / 339
-00:35:50
+00:15:01
00:57:22
-00:49:12
+00:27:45
4450 478
167 / 309
-00:34:27
+00:21:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii