Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:50:39
-00:56:06
+00:21:10
2742 2534
100 / 392
-00:34:30
+00:12:34
00:53:38
-00:42:11
+00:23:42
3930 3592
136 / 339
-00:36:55
+00:13:56
00:54:01
-00:52:33
+00:24:24
3238 2990
126 / 309
-00:37:48
+00:18:30
00:57:33
-00:51:12
+00:28:47
3725 3381
161 / 288
-00:32:19
+00:22:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii