Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:41
-00:40:41
+00:32:20
5638 1505
K40 : 294
73 / 101
-00:25:44
+00:26:03
00:55:13
-00:40:36
+00:25:17
4701 493
69 / 138
-00:32:22
+00:19:43
00:51:22
-00:55:12
+00:21:45
2257 133
40 / 136
-00:46:00
+00:09:45
00:59:01
-00:49:44
+00:30:15
4167 446
61 / 119
-00:27:44
+00:16:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii