Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:17
-00:36:28
+00:40:48
10831 3477
548 / 599
-00:18:01
+00:36:38
01:01:30
-00:34:19
+00:31:34
7286 1401
379 / 498
-00:27:48
+00:28:17
01:05:21
-00:41:13
+00:35:44
6836 1317
286 / 360
-00:23:52
+00:31:43
01:16:13
-00:32:32
+00:47:27
6679 1500
240 / 251
-00:28:09
+00:45:19
01:14:46
-00:33:29
+00:44:53
6072 1319
232 / 250
-00:17:37
+00:44:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii