Piotr Pałgan

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:54:40
-00:48:39
+00:24:59
2662 2172
M30 : 855
336 209
119 / 232
-00:38:36
+00:18:55
00:57:25
-00:42:23
+00:26:31
3449 2759
M30 : 1112
344 332
140 / 274
-00:28:19
+00:23:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii