Krzysztof Filipowicz

MULTI-AUT SP. Z O. O.
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w firmie Rocznik
00:53:04
-00:50:15
+00:23:23
2235 1866
M30 : 747
1
69 / 210
-00:35:46
+00:14:43
00:56:09
-00:43:39
+00:25:15
3085 2525
M30 : 1018
1
95 / 224
-00:33:51
+00:20:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii