Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:17:46
-19:52:27
+00:40:10
567 249
K40 : 73
267 204
10 / 13
-00:52:42
+00:27:55
01:21:37
-56:23:28
+00:42:28
679 304
K40 : 95
362 283
15 / 16
-00:08:23
+00:32:54
01:06:41
-00:33:07
+00:35:47
5544 1714
K40 : 420
685 659
175 / 209
-00:13:25
+00:30:56
01:05:30
-00:44:32
+00:34:48
6044 1846
K40 : 422
439 371
211 / 250
-00:44:27
+00:29:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii