Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:59
-00:41:11
+00:32:39
6027 1507
K30 : 748
265 / 356
-00:33:32
+00:23:48
00:57:42
-00:38:07
+00:27:46
5805 800
213 / 375
-00:28:36
+00:22:21
01:01:36
-00:44:58
+00:31:59
5875 904
231 / 313
-00:26:07
+00:23:05
01:06:21
-00:41:54
+00:36:28
5099 874
172 / 219
-00:26:53
+00:35:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii