Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:22:08
-00:22:14
+00:50:47
7922 2876
K50 : 106
70 / 70
+00:39:15
01:20:10
-00:11:49
+00:48:13
6160 2263
K50 : 32
46 / 46
+00:35:14
01:21:30
-00:22:40
+00:51:10
8507 2972
K40 : 485
72 / 74
-00:22:40
+00:37:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii