Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:11:18
-00:33:04
+00:39:57
7097 4768
M16 : 143
63 / 73
-00:12:01
+00:29:09
00:59:45
-00:44:25
+00:29:25
5082 4011
M20 : 1009
46 / 80
-00:19:49
+00:18:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii