Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:02
-00:39:17
+00:34:21
4954 1514
K40 : 440
191 / 238
-00:17:37
+00:26:41
01:01:55
-00:48:07
+00:31:13
5351 1474
K40 : 330
223 / 302
-00:32:32
+00:25:52
01:07:30
-00:24:29
+00:35:33
5329 1731
K40 : 217
187 / 220
-00:17:36
+00:27:54
01:04:51
-00:39:19
+00:34:31
6558 1793
K30 : 873
266 / 350
-00:24:36
+00:26:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii