Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:32
-00:42:30
+00:36:50
6398 2060
K40 : 470
147 / 167
-00:21:52
+00:31:33
01:12:57
-00:31:25
+00:41:36
7334 2473
K40 : 500
173 / 189
-00:14:40
+00:36:11
01:10:32
-00:33:38
+00:40:12
7696 2442
K40 : 394
177 / 199
-00:16:31
+00:32:23
00:34:17
-00:14:27
+00:17:50
1530 1530
28 / 45
-00:06:12
+00:09:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii