Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:59:38
-00:43:41
+00:29:57
4075 1062
K40 : 310
181 / 265
-00:35:06
+00:22:08
01:05:37
-00:34:11
+00:34:43
5378 1619
K30 : 717
233 / 287
-00:23:13
+00:28:09
01:17:52
-00:32:10
+00:47:10
7242 2642
K30 : 1217
331 / 337
-00:22:41
+00:39:59
00:33:35
-00:15:09
+00:17:08
1382 1382
66 / 99
-00:07:47
+00:09:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii