Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:02
-00:42:00
+00:37:20
6489 2120
K40 : 487
110 / 129
-00:33:52
+00:28:54
01:11:54
-00:32:28
+00:40:33
7186 2382
K40 : 478
115 / 134
-00:21:06
+00:34:26
01:15:29
-00:16:30
+00:43:32
5988 2142
K45 : 104
81 / 81
+00:35:13
00:29:15
-00:19:29
+00:12:48
604 604
6 / 33
-00:08:29
+00:04:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii