Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:21
-00:44:41
+00:34:39
6021 1834
K40 : 419
67 / 83
-00:13:41
+00:25:01
01:12:41
-00:31:41
+00:41:20
7304 2455
K40 : 495
92 / 101
-00:16:44
+00:35:03
01:11:41
-00:32:29
+00:41:21
7825 2528
K40 : 410
111 / 123
-00:16:58
+00:34:00
01:08:19
-00:41:35
+00:39:21
7936 2541
111 / 126
-00:17:35
+00:31:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii