Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:27
-00:36:55
+00:36:06
6449 1955
K40 : 385
239 / 284
-00:16:41
+00:29:13
01:02:25
-00:29:34
+00:30:28
4506 1265
K40 : 144
150 / 218
-00:23:32
+00:25:13
01:04:47
-00:39:23
+00:34:27
6538 1778
K40 : 279
265 / 338
-00:37:24
+00:27:15
00:59:52
-00:50:02
+00:30:54
5906 1382
231 / 356
-00:22:18
+00:24:04
01:06:38
-00:40:07
+00:37:09
9956 2938
374 / 446
-00:40:06
+00:29:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii