Michał Dyżewski

Bractwo Biegowe BGK
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:00:35
-00:46:10
+00:31:06
7734 5999 9
259 / 392
-00:24:34
+00:22:30
00:47:00
-00:59:34
+00:17:23
933 886 1
38 / 309
-00:44:49
+00:11:29
00:51:34
-00:57:11
+00:22:48
1853 1746 1
82 / 288
-00:38:18
+00:16:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii